Ἀμφιπολ(ε)ίτης

Είδος Ονόματος: 
Εθνωνύμιο

Γεωγραφική διασπορά: