Ἀμυντιανός

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία μέσα 2ου αι. μ.Χ., FGrH 150 (RE (1)) (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 210-212 μ.Χ., ILeukopetra 57.9· 59.11· 60.14· 61.[16]· 62.17· 64.4  (3) 192 μ.Χ., ILeukopetra 29.1 (4) Μακεδονία (Βοττιαία-Μίεζα) 2ος-3ος αι. μ.Χ.,  Tataki 1988, 171 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
11