Ἀμύνανδρος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.429 (πρβ. BCH 99 (1975), 175-177)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
56