Ἀμφίμαχος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀνφίμαχος (3ος αι. π.Χ., Αρκαδία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 321-316 π.Χ., Διόδωρος 18.39.6· 19.27.4· Αρριανός, Μετά Αλέξ., FrGH 156, 9, 35 (RE (9)· Berve 1926, 66) = 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
13