Ἀμφίων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀμφιώνιος (πατρων. επίθ., 3ος αι. π.Χ., Βοιωτία), Amphio (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / αυτοκρ. περ., Σικελία, Κάτω Ιταλία / 1ος αι. μ.Χ., 1ος-2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / 2ος αι. μ.Χ., Δίον), Ἀμφείων (2ος αι. π.Χ., Λυδία / 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Θεσσαλία / 1ος αι. μ.Χ., Ιωνία / 2ος αι. μ.Χ., Αθήνα / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Θράκη, Αθήνα), Ἀνφίων (1ος αι. μ.Χ., Κυρηναϊκή / 3ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Ἀνφείων (2ος αι. μ.Χ., Θράκη, Μυσία)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσαλονίκη) μέσα του 1ου αι. π.Χ., SEG XLVII 970 (ILGR 220) (2) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) αρχές του 2ου αι. μ.Χ., ILGR 180 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
53