Ἀμφήριτος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀμφε̄́ριτος (5ος αι. π.Χ., Βοιωτία)

Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Χαλκιδική-Άκανθος) αβέβ. χρον., Πολύαινος 5.54 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
6