Ἀμφίπολις

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 2ος αι. π.Χ., SEG XLIV 546 (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.428 (= GVI 428) (3) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 3ος αι. μ.Χ., SEG XXIV 598 (πρβ. XXXVII 580) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
8