Ἀμύντιχος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
ελλην. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) ελλην. περ., SEG XXIV 522 (2) Μακεδονία (Πιερία-Πύδνα) 4ος αι. π.Χ., GRBS 47 (2002-2003), 122 αρ. 6.6 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
5