Περί της παρ' Ομήρω χρήσεως της ιωνικής και αιολικής διαλέκτου

Συγγραφέας: 
Χατζιδάκις, Γεώργιος
Τύπος Εγγραφής: 
Άρθρο
Γλώσσα Κειμένου: 
Ελληνική
Θεματική Περιοχή: 
Γλωσσολογία
Διάλεκτος: 
Αιολική
Ιωνική
Ημερομηνία Έκδοσης: 
1932
Έντυπο: 

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών (ΠΑΑ) 7

Σελίδες: 
185-194