Ο ελληνισμός της Μακεδονίας

Συγγραφέας: 
Χατζιδάκις, Γεώργιος
Τύπος Εγγραφής: 
Βιβλίο
Γλώσσα Κειμένου: 
Ελληνική
Θεματική Περιοχή: 
Γλωσσολογία
Διάλεκτος: 
Βορειοδυτικές
Μακεδονική
Ημερομηνία Έκδοσης: 
1926
Τόπος Έκδοσης:Εκδότης: 
Θεσσαλονίκη: Σύλλογος Μακεδονικών Μελετών