Ακαδημεικά αναγνώσματα εις την ελληνικήν, λατινικήν και μικρόν εις την ινδικήν γραμματικήν

Περίληψη: 

Απλή αναφορά στον ελληνικό χαρακτήρα της αρχαίας μακεδονικής διαλέκτου με επιγραμματική μνεία κάποιων εμβληματικών χαρακτηριστικών της, όπως η χρήση των μεσαίων ηχηρών <β, γ, δ> αντί των άηχων δασέων συμφώνων <φ, χ, θ> (π.χ. μακ. δανόν (sic) αντί αττ. θάνατον (αιτ.)), διπλό <ρρ> αντί αττ. <ρσ> (π.χ. Κορραγός), διπλό νν (<*σν), κάτι που μάλιστα συμβαίνει και στην αιολική, π.χ. Κρατέννας.

Συγγραφέας: 
Χατζιδάκις, Γεώργιος Ν.
Τύπος Εγγραφής: 
Βιβλίο
Γλώσσα Κειμένου: 
Ελληνική
Θεματική Περιοχή: 
Γλωσσολογία
Διάλεκτος: 
Βορειοδυτικές
Μακεδονική
Ημερομηνία Έκδοσης: 
1902
Τόπος Έκδοσης:Εκδότης: 
Αθήνα
Σελίδες: 
1ος τόμ., 66
Αρ. Τὀμων: 
2