Σύντομος ιστορία της ελληνικής γλώσσης

Περίληψη: 

Σύντομη επισκόπηση της ιστορίας της ελληνικής γλώσσας από την ινδοευρωπαϊκή περίοδο μέχρι και τη νέα ελληνική. Αναφορά στις αρχαίες ελληνικές διαλέκτους, ανάμεσά τους στη θεσσαλική και τη δωρική, με καταγραφή κάποιων βασικών χαρακτηριστικών τους (σσ. 41-44).

Συγγραφέας: 
Χατζιδάκις, Γεώργιος
Τύπος Εγγραφής: 
Βιβλίο
Γλώσσα Κειμένου: 
Ελληνική
Θεματική Περιοχή: 
Γλωσσολογία
Διάλεκτος: 
Γενικό
Ημερομηνία Έκδοσης: 
1915
Τόπος Έκδοσης:Εκδότης: 
Αθήνα: Σύλλογος προς διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων