Δύο αντίγραφα ενός επιστρατευτικού διαγράμματος του Φιλίππου του Ε΄. Οι Επιγραφές αρ. 207 της συλλογής Ποτίδαιας και 6660 του Μουσείου Θεσσαλονίκης

Περίληψη: 

Σχετικά με το επιστρατευτικό διάγραμμα του Φιλίππου Ε΄: Η πρώτη επιγραφή προέρχεται από την Ποτίδαια, η δεύτερη από τη Δράμα ή κάποια άλλη πόλη της Ανατολικής Μακεδονίας. Αποτελούν αντίγραφα ενός και του αυτού εγγράφου, με το οποίο διενεργείται επιστράτευση στη Μακεδονία. Το περιεχόμενο και η μορφή του εγγράφου δεν αφήνουν αμφιβολία πως πρόκειται για βασιλικό διάταγμα, το μεγαλύτερο μάλιστα σε έκταση απ' όσα ήταν γνωστά από το βασίλειο της Μακεδονίας. Με ποιο ιστορικό γεγονός συνδέεται η επιστράτευση που αναφέρεται και προκάλεσε την έκδοση του εγγράφου, δεδομένου ότι δεν υπάρχει καμία χρονολογική αναφορά; Από το σχήμα των γραμμάτων τοποθετείται χρονικά στο τέλος του 3ου ή στο πρώτο μισό του 2ου αιώνα π.Χ. Γίνεται μια απόπειρα απόδοσης του περιεχομένου του διαγράμματος, και έστω επιλεκτικός υπομνηματισμός του, κυρίως επί θεμάτων οργάνωσης του μακεδονικού στρατού και των ιδιαιτεροτήτων της διενεργηθείσας επιστράτευσης. Επιχειρείται η χρονολόγηση του γεγονότος και η ανασύσταση του σχεδίου της επιστράτευσης του 197. Διατυπώνονται παρατηρήσεις επί των προβλέψεων του διατάγματος και κατατίθεται το συμπέρασμα πως από το κείμενο αναδύεται η εικόνα ενός μονάρχη που ακόμη και σε έκτακτες καταστάσεις, όπως αυτές μιας γενικής επιστράτευσης, κυβερνά νόμω και όχι βία.

Συγγραφέας: 
Νίγδελης, Παντελής & Κώστας Σισμανίδης
Τύπος Εγγραφής: 
Άρθρο σε πρακτικά συνεδρίου
Γλώσσα Κειμένου: 
Ελληνική
Θεματική Περιοχή: 
Επιγραφική
Διάλεκτος: 
Βορειοδυτικές
Κοινή
Μακεδονική
Ημερομηνία Έκδοσης: 
1999
Έντυπο: 

Αρχαία Μακεδονία / Ancient Macedonia VI (Ανακοινώσεις κατά το έκτο διεθνές συμπόσιο, Θεσσαλονίκη, 15-19 Οκτωβρίου 1996), 2ος τόμ. 

Τόπος Έκδοσης:Εκδότης: 
Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ)
Σελίδες: 
807-822
Θέση εύρεσης/γεωγραφική κάλυψη: 
Μακεδονία, Χαλκιδική, Ποτίδαια