Μεθώνη Πιερίας Ι: Επιγραφές, χαράγματα και εμπορικά σύμβολα στην υστερογεωμετρική και αρχαϊκή κεραμική από το ‘Υπόγειο’ της Μεθώνης Πιερίας

Συγγραφέας: 
Μπέσιος, Μ., Γιάννης Ζ. Τζιφόπουλος & Αντώνιος Κοτσώνας
Επιμελητής: 
Γιάννης Ζ. Τζιφόπουλος
Τύπος Εγγραφής: 
Βιβλίο
Γλώσσα Κειμένου: 
Ελληνική
Θεματική Περιοχή: 
Γλωσσολογία
Επιγραφική
Φιλολογία
Διάλεκτος: 
Γενικό
Ημερομηνία Έκδοσης: 
2012
Τόπος Έκδοσης:Εκδότης: 
Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ)
Θέση εύρεσης/γεωγραφική κάλυψη: 
Μακεδονία, Πιερία, Μεθώνη