Οι αρχαίοι Μακεδόνες στον Πλούταρχο

Περίληψη: 

Εστιάζοντας στην περίπτωση του Πλουτάρχου, στον οποίο η ελληνικότητα των Μακεδόνων κρίνεται δεδομένη (σ. 830), το άρθρο υποδεικνύει ότι για τη σωστή αξιολόγηση αρχαίων μαρτυριών σχετικά με τη διάκριση Μακεδόνων-Ελλήνων πρέπει να συνεκτιμώνται διάφορες παράμετροι: τα ελατήρια των συγγραφέων που την επιχειρούν, οι ιστορικές περιστάσεις, οι συμβάσεις του σχετικού γραμματειακού είδους και η χαλαρότητα με την οποία χρησιμοποιούνται όροι όπως βάρβαρος.  

Συγγραφέας: 
Νικολαΐδης, Αναστάσιος
Τύπος Εγγραφής: 
Άρθρο σε πρακτικά συνεδρίου
Γλώσσα Κειμένου: 
Ελληνική
Θεματική Περιοχή: 
Γλωσσολογία
Διάλεκτος: 
Βορειοδυτικές
Μακεδονική
Ημερομηνία Έκδοσης: 
1999
Έντυπο: 

Αρχαία Μακεδονία / Ancient Macedonia VI (Ανακοινώσεις κατά το έκτο διεθνές συμπόσιο, Θεσσαλονίκη, 15-19 Οκτωβρίου 1996), 2ος τόμ.

Τόπος Έκδοσης:Εκδότης: 
Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ)
Σελίδες: 
823-837
Σειρά: 

Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου 272