Η γλωσσική πραγματικότητα στην αρχαιότητα

Περίληψη: 

Σκιαγραφείται το μωσαϊκό διαλέκτων της αρχαίας Ελλάδας, με αναφορά και στις λογοτεχνικές, όπως και η εξέλιξή του στην ελληνιστική κοινή μέσω της κυριαρχίας, λόγω γοήτρου και ισχύος, της αττικής με στοιχεία ιωνικά.

Συγγραφέας: 
Νικηφορίδου, Κική
Τύπος Εγγραφής: 
Άρθρο
Γλώσσα Κειμένου: 
Ελληνική
Θεματική Περιοχή: 
Γλωσσολογία
Διάλεκτος: 
Γενικό
Ημερομηνία Έκδοσης: 
2007