Η γλώσσα της Μακεδονίας. Η αρχαία μακεδoνική και η ψευδώνυμη γλώσσα των Σκoπίων

Περίληψη: 

Συλλογικός τόμος που περιλαμβάνει βασικές μελέτες γραμμένες από ειδικούς στη γλώσσα της αρχαίας Μακεδονίας (Γ.Ν. Χατζιδάκις, Μ. Σακελλαρίου, Ι. Καλλέρης, Γ. Μπαμπινιώτης, Α. Ι. Θαβώρης, Ν. Π. Ανδριώτης, Α. Παναγιώτου, Γ. Ντελόπουλος). Στόχος του τόμου, σύμφωνα με την εισαγωγή, είναι να φωτίσει το θέμα της γλώσσας της Μακεδονίας, τόσο της αρχαίας Μακεδονικής όσο και της σύγχρονης επονομαζόμενης μακεδονικής της ΠΓΔΜ.

Συγγραφέας: 
Μπαμπινιώτης, Γεώργιος (επιμ.)
Τύπος Εγγραφής: 
Βιβλίο
Γλώσσα Κειμένου: 
Ελληνική
Θεματική Περιοχή: 
Γλωσσολογία
Διάλεκτος: 
Βορειοδυτικές
Μακεδονική
Ημερομηνία Έκδοσης: 
1992
Τόπος Έκδοσης:Εκδότης: 
Αθήνα: Ολκός
Άλλη έκδοση/Αναδημοσίευση: 

2η ανατύπ., Αθήνα: Ολκός, 2000

Εξώφυλλο: