Η θέση της μακεδονικής στις αρχαίες ελληνικές διαλέκτους: το πρόβλημα της κατατάξεως της αρχαίας μακεδονικής διαλέκτου

Περίληψη: 

Με βάση φωνολογικές και μορφολογικές ενδείξεις, ο συγγραφέας επιχειρηματολογεί υπέρ του δωρικού κυρίως χαρακτήρα της αρχαίας μακεδονικής και την εντάσσει ειδικότερα στις δυτικές ή βορειοδυτικές ελληνικές διαλέκτους.

Συγγραφέας: 
Μπαμπινιώτης, Γεώργιος
Τύπος Εγγραφής: 
Άρθρο
Γλώσσα Κειμένου: 
Ελληνική
Θεματική Περιοχή: 
Γλωσσολογία
Διάλεκτος: 
Βορειοδυτικές
Μακεδονική
Ημερομηνία Έκδοσης: 
1988
Έντυπο: 

Γλωσσολογία 7-8

Σελίδες: 
53-69
Άλλη έκδοση/Αναδημοσίευση: 

Αγγλική εκδοχή στο Macedonian Hellenism, επιμ. A. Tamis, 226-240 (Μελβούρνη: River Seine Press, 1990) /Αναδημοσίευση στο Η γλώσσα της Μακεδoνίας. Η αρχαία μακεδoνική και η ψευδώνυμη γλώσσα των Σκoπίων, επιμ. Γ. Μπαμπινιώτης, 161-180 (Αθήνα: Ολκός, 1992)