Βαβύλος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1-2) Μακεδονία (Παιονία-Βυλάζωρα) 2ος-3ος αι μ.Χ., SEG XVI 402.1, 3· 4

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
54
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερη αναφορά τέλη 3ου αι. π.Χ. από τους Δελφούς, από όπου και οι περισσότερες μαρτυρίες του ονόματος. Τελευταία μαρτυρία από τη Μακεδονία (Παιονία) τον 2ο-3ο αι. μ.Χ. 

Γεωγραφική διασπορά: