Διονυσία

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Διοννυσία (6ος αι. π.Χ., Κύπρος), Δειωνυσία (αυτοκρ. περ., Πάρος), Διωνυσία (5ος-6ος αι. μ.Χ., Αθήνα), Διονυσεία (4ος/5ος αι. μ.Χ., Λοκρίδα), Δειονοισια (4ος αι. μ.Χ., Λυδία), Dionysia (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία / 2ος αι. μ.Χ., 3ος αι. μ.Χ., Θράκη)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
4ος αι. μ.Χ.
2ος-1ος αι. π.Χ.
5ος-6ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 222 (2) ΕΚΜ 1, Βέροια 223 (3) 240 μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 51.2 (4) 309 μ.Χ., ή 311 μ.Χ., ILeukopetra 116.2 (5)  αρχές 2ου αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 334 (6) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 5ος-6ος αι. μ.Χ., Feissel 1983, 216 (7) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος-1ος αι. π.Χ., IG X.2.1.77.8 (8) αρχές 1ου αι. μ.Χ., IG  X.2.1.73 (9) ;2ος αι. μ.Χ., IG  X.2.1.568  (10)  2ος/3ος αι. μ.Χ., SEG XLIX 814II.9 (11) 3ος αι. μ.Χ., IG  X.2.1.445, 7 (12) ;4ος αι. μ.Χ., ΑΕΜΘ 15 (2001), 326 (13) 2ος αι. μ.Χ., IG  X.2.1.269 (14) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG  X.2.1.724 (= Δεσπίνης, Στεφανίδου-Τιβερίου & Βουτυράς 1997, 131) (15) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.771.4 (16) 3ος αι. μ.Χ., IG  X.2.1.841 (17) 3ος αι. μ.Χ., IG  X.2.1.859, 4 (18) 3ος αι. μ.Χ., IG  X.2.1.859, 8 (19) Μακεδονία (Μυγδονία-Λητή) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΑΔ 2 (1916) Παράρτ. σ. 12 (20) Μακεδονία (Παιονία-Bylazora) 3ος αι. μ.Χ., JÖAI 6 (1903) Beibl. στήλη 3 αρ. 2 (= Sp. 71 (1931), 25 αρ. 48.5-6) (21) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Negotino) 3ος αι. μ.Χ., SEG XXXVIII 714 (22) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ανθεμούς) 3ος αι. μ.Χ., SEG XLII 571 (23) Μακεδονία (Χαλκιδική-σημ. Μονή Βατοπεδίου) 203 μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 781.1 (24) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτείδαια, Κασσάνδρεια) 253 μ.Χ., SEG XXXVIII 599.3 (25) Μακεδονία (Χαλκιδική-Σίγκος) 180 μ.Χ., SEG XXIX 593.4 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
197
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Για την προσωπογραφία βλ.Tataki 1988, 259· 392·762· 818· 1136                

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στην Κρήτη το 6ο αι. π.Χ. Τελευταίες μαρτυρίες στην Αμφίπολη και την Αθήνα τον 5ο-6ο αι. μ.Χ.