Κάλης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Κάληδος (γεν.: 2ος-3ος αι.μ.Χ., Θάσος)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Παιονία-Bylazora) μέσα 2ου αι. μ.Χ., Sp. 98 (1941-1948), 30 αρ. 74

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
3