σημ. Τερπνή

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Ἀπολλόδωρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἀρτεμίσκη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἄρτεμις Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο, Θεωνύμιο
Ἀπολλᾶς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ματερώ Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Μαντώ Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Νουμέσις Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Τόρκος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ταρουσίνας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἰσίδωρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἱππώναξ Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἰματυώ; Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ζώσιμος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Διοσκουρίδης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Subscribe to σημ. Τερπνή