Ἱππώναξ

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βισαλτία-Τερπνή) 3ος αι. π.Χ., SEG XXV 719 (= XLVIII 846) (2) Μακεδονία; 2ος αι. π.Χ., PHels 3.29 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
17