Άκανθος

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Εὐάνιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἐράτων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἔποχος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἐπικράτης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Νικόστρατος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Νικομήδης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ὀπώρα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Κλειγένης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Κειμήλιον Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Κασεύς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ξενοφῶν Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ξενότιμος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Φιλωνίδης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Τίμυλλος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Τιμαρίστα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἱέρων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἰοκλῆς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Διοκλῆς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Αἶνις Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἀγλωνίκης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Άκανθος