Τίμυλλος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Τείμυλλος (4ος-3ος αι. π.Χ., Θάσος)

Χρονολόγηση: 
5ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Χαλκιδική-Άκανθος) π. 480-470 π.Χ., SEG XXXVI 580 (πρβ. XLV 729)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
10