Διοκλῆς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
1ος/2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αίγυπτος ;219 π.Χ., PUG III 103.11  (2) Μακεδονία < Αίγυπτος 92 π.Χ., PTeb 104.35  (3) Μακεδονία (Χαλκιδική-Άκανθος;) αυτοκρ. περ., Robert, OMS, 2ος τόμ., 1286 (4) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) π. 41-48 μ.Χ., IG X.2.2.323.11 (5) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) ;2ος αι. μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 905 (6) Μακεδονία (Μυγδονία-Άρρωλος) 1ος/2ος αι. μ.Χ., SEG XLII 590 (7) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) ;352 π.Χ., TAPA 69 (1938), 48 αρ. 3, 9, 15  (8) Μακεδονία < Αθήνα αρχές 4ου αι. π.Χ., IG II2.10020

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
688
Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στην Κόρινθο τον 8ο αι. π.Χ. Τελευταία μαρτυρία στην Κιλικία τη βυζ. περ.