Τιμαρίστα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Τιμαρίσστα (;6ος αι. π.Χ., Κόρινθος)

Χρονολόγηση: 
5ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Χαλκιδική-Άκανθος) < Δήλος 5ος αι. π.Χ., IG IV.1.162 (= EAD XXX, 357 αρ. 24)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
7