Ἐράτων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἐράτο̄ν (5ος αι. π.Χ., Εύβοια, Κάτω Ιταλία, Βοιωτία, Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
4ος-3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Χαλκιδική-Άκανθος) 4ος-3ος αι. π.Χ., SEG XXIX 595

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
152