Ξενοφῶν

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Χσενοφο͂ν (6ος, 5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Ξενοφῶνος (γεν., 2ος αι. π.Χ., Φωκίδα), Xenophon (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
ελλην. περ.
4ος-3ος αι. π.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια)  μέσα 3ου αι. π.Χ.,  IG IV.12. 1.96.22 (= Peek 1969, 42) (2) 223 π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 4.23 (3) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) ελλην. περ., Δήμιτσας 1896, αρ. 921 (4) μέσα 3ου αι. π.Χ., Hatzopoulos 1991, 52 αρ 12.8 (SEG XLI 566) (5) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.1034 A.5 (= GVI 1972 = Pilhofer 98) (6) Μακεδονία (Μυγδονία-Δικαία) π. 365-359 π.Χ., αδημοσ. (Βουτυράς & Σισμανίδης 2007) στ. 37-38 (7) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.592 (8-9) Μακεδονία (Χαλκιδική-Άκανθος) 4ος-3ος αι. π.Χ., SEG XXIX 595 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
176