Ἀρίστη

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Ariste (αυτοκρ. περ., Σικελία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 234 μ.Χ., SEG XXIV 534.3 (2) Μακεδονία (Παιονία-Στόβοι) 2ος-3ος αι. μ.Χ., αδημοσ. (Στόβοι) (3) Μακεδονία (Πελαγονία) 3ος αι. μ.Χ, IG X.2.2.178 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
28