Ἀντιχάρης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀντιχάρε̄ς (5ος αι. π.Χ., 4ος αι. π.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Πελαγονία-Κεραμιαί) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.210

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
74