Κύρια Ονόματα

Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω
Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Πάρις Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Παρμενέα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Παρμένεια Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Παρμενίδης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Παρμενίσκος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Παρμενίων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Παρμένων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Παρνασσός Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Παροικόπολις Τοπωνύμιο
Παροικοπολίτης Εθνωνύμιο
Παρορβηλία Τοπωνύμιο
Παρωραία Τοπωνύμιο
Παρωραῖος Εθνωνύμιο
Παρώρεια Τοπωνύμιο
Πασιθέα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Πασίμαχος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πασίνικος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πάσιππος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πασίφιλος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πασίων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πάσων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Παταικία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Πατερῖνος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πατερμουθίων; Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πατερνιανός Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες