Πασίφιλος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Πασιφιλεία (πατρων. επίθ., 3ος αι. π.Χ., Θεσσαλία), Pasiphilus (4ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XXXIV 624 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
18