Παρνασσός

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Παρνασός (3ος αι. μ.Χ., Θεσσαλία)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. π.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 61 π.Χ., IG X.2.1.5.12 (πρβ. Τεκμήρια 5 (2000), 41) (2) < Σμύρνη 3ος αι. μ.Χ., ISmyrna 760

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
8