Παρμενίσκος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Παρμενίσκειος (πατρων. επίθ., 3ος αι. π.Χ., 2ος αι. π.Χ., 1ος αι. π.Χ., Θεσσαλία), Παρμενίσσκος (2ος αι. π.Χ., Ιωνία), Παρμενίσχος (αυτοκρ. περ., Λυδία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
ελλην. περ.
5ος/4ος αι. π.Χ.
4ος/3ος αι. π.Χ.
2ος/1ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) π. 250-225 π.Χ., Ακαμάτης 2000, 42-43 αρ. ΠΑΡ55-59 και σ. 19-20 (χρονολόγηση) (= SEG L 613) (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 4ος αι. π.Χ., RPh 1937, 325 αρ. 6A.7 (3) ελλην. περ., SEG L 563 (4) Μακεδονία (Μυγδονία-Απολλωνία) 3ος αι. π.Χ., ΑΕΜΘ 14 (2000), 276 (5) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) 2ος/1ος αι. π.Χ., SEG XLII 578.8 (6) Μακεδονία (Πιερία-Φυλακαί) ;1ος αι. π.Χ. Οικονόμος 1915, αρ. 58 (= IG IX.2.230) (7) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) 5ος/4ος αι. π.Χ., Ιπποκράτης, Περί Επιδημιών 7.89 (8) 4ος/3ος αι. π.Χ., SEG XXXIX 1156.2 (9) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια-Κασσάνδρεια) ;3ος αι. π.Χ., FD III.4.35.5

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
195