Θουκυδίδης

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Ιστορίαι 5.72.4

Χωρίο / Κείμενο: 

καὶ ταύτῃ μὲν ἡσσῶντο οἱ Λακεδαιμόνιοι· τῷ δὲ ἄλλῳ στρατοπέδῳ καὶ μάλιστα τῷ μέσῳ, ᾗπερ ὁ βασιλεὺς Ἆγις ἦν καὶ περὶ αὐτὸν οἱ τριακόσιοι ἱππῆς καλούμενοι

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
5ος αι. π.Χ.

Διάλεκτος κειμένου / αναφοράς:

Σχόλια: 

Χωρίο σχετικό με τον τίτλο του “ιππέα” στους Σπαρτιάτες. Ανάλογο τίτλο διέθεταν και οι Μακεδόνες