Κλαύδιος Αιλιανός

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Ποικίλη ἱστορία 8.9

Χωρίο / Κείμενο: 

Ἀρχέλαον τὸν Μακεδόνων τύραννον (οὕτω γὰρ καὶ Πλάτων αὐτὸν ὀνομάζει, καὶ οὐ βασιλέα)

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Σχόλια: 

Ο Αρχέλαος της Μακεδονίας ονομάζεται "τύραννος'' και όχι "βασιλεύς" στο αξίωμα.