βιογραφία

Συγγραφέας Παραπομπή
Πλούταρχος

Σύγκρισις Δημητρίου και Αντωνίου 4.1-2

Πλούταρχος

Σύγκρισις Δημητρίου και Αντωνίου 4.1-2

Πλούταρχος

Αντώνιος 27.5

Πλούταρχος

Δημήτριος 53.10

Πλούταρχος

Δημήτριος 53.9

Πλούταρχος

Αλέξανδρος 51.6

Πλούταρχος

Αλέξανδρος 30.8

Πλούταρχος

Αλέξανδρος 24.3

Πλούταρχος

Αλέξανδρος 6.8

Πλούταρχος

Αιμίλιος 32.5

Πλούταρχος

Αιμίλιος 24.1

Διογένης Λαέρτιος

Βίοι φιλοσόφων 1.5

Subscribe to βιογραφία