Πλούταρχος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Αλέξανδρος 30.8

Χωρίο / Κείμενο: 

"εἰ μὴ καὶ σὺ μετὰ τῆς Περσῶν" ἔφη "τύχης μακεδονίζεις, ἀλλ᾽ ἔτι σοι δεσπότης ἐγὼ Δαρεῖος…

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.

Διάλεκτος κειμένου / αναφοράς:

Λέξη: 

μακεδονίζω

Σχόλια: 

Χρήση του ρήματος μακεδονίζω  'υποστηρίζω τους Μακεδόνες'.

Θεματική περιοχή: