Πλούταρχος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Δημήτριος 53.10

Χωρίο / Κείμενο: 

Διηγωνισμένου δὲ τοῦ Μακεδονικοῦ δράματος, ὥρα τὸ Ῥωμαϊκὸν ἐπεισαγαγεῖν.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
Σχόλια: 

Ο Πλούταρχος αναφέρεται στη μακεδονική ιστορία με τον όρο "μακεδονικό δράμα". Ο όρος είναι ενδεικτικός του θεατρικού και έντονα ηθογραφικού χαρακτήρα της ιστορίας για τον Πλούταρχο.