Πλούταρχος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Αλέξανδρος 51.6

Χωρίο / Κείμενο: 

ἀνεβόα Μακεδονιστὶ καλῶν τοὺς ὑπασπιστάς

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.

Διάλεκτος κειμένου / αναφοράς:

Λέξη: 

μακεδονιστί

Σχόλια: 

Χρήση του επιρρήματος μακεδονιστί. Ένα από τα σημαντικά χωρία για τη μακεδονική διάλεκτο και τη χρήση της: εδώ ο Αλέξανδρος τη χρησιμοποιεί σε στιγμή μεγάλης έντασης και θυμού και αποκλειστικά προς Μακεδόνες.

Θεματική περιοχή: