Διογένης Λαέρτιος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Βίοι φιλοσόφων 1.5

Χωρίο / Κείμενο: 

τὸ δ᾽ ἐν Δίῳ τῆς Μακεδονίας ἐπίγραμμα, κεραυνωθῆναι αὐτόν (ενν. Ὀρφέα), λέγον οὕτως· Θρήϊκα χρυσολύρην τῇδ᾽ Ὀρφέα Μοῦσαι ἔθαψαν,/ ὃν κτάνεν ὑψιμέδων Ζεὺς ψολόεντι βέλει.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
Σχόλια: 

Επιτύμβια επιγραφή προς τιμήν του ορφέα στο Δίον της Μακεδονίας.

Θεματική περιοχή: