Άφυτος

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Ἀρχέδημος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἀριστοτέλης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἀντιφάνης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἀλκισθένης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πολύστρατος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πίτθις Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Σώσων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Εὐδημίδης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἐπιχάρης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ὀρνυμενός Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Κραταῖος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Κουτιούλης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Κατάστασις Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Φοῖνιξ Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Φιλώνδης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Τρύφαινα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Τιμησιάναξ Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Φανοκράτης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Θέωρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἡγίας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Άφυτος