Τιμησιάναξ

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Τειμησιάναξ (αυτοκρ. περ., Ιωνία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Χαλκιδική-Άφυτος) 351 π.Χ., Τουλουμάκος & Σβέρκος 2001, 80-81, 4

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
17