Θέωρος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Θέο̄ρος (τέλη 5ου αι. π.Χ., Αθήνα), Teorus (βυζ. περ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Χαλκιδική-Άφυτος) ;351 π.Χ., Τουλουμάκος & Σβέρκος 2001, 80-81.26  (2) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) 3ος αι. μ.Χ., Τεκμήρια 7 (2002), 168 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
47