Ἀριστοτέλης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀριστοτέλε̄ς (6ος αι. π.Χ., Αθήνα, Κάτω Ιταλία / 5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Ἀρηστοτέλης (5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Ἀρισστοτέλε̄ς (4ος αι. π.Χ., Σπάρτη / 3ος-2ος αι. π.Χ., Κάτω Ιταλία), Aristoteles (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Ἀρριστοστέλης (2ος α. μ.Χ., Αθήνα), Ἀριστοτέληρ (2ος αι. μ.Χ., 3ος αι. μ.Χ.,  Σπάρτη)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1-2) Μακεδονία (Χαλκιδική-Άφυτος) ;351 π.Χ, Τουλουμάκος & Σβέρκος 2001, 80-81, 15.24 & 11.26 (3) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) ;352 π.Χ., SEG XXXVIII 637.8 (4) Μακεδονία (Χαλκιδική-Στάγειρος) 384-322 π.Χ., FD III.1.400. [3], 7· IEph 2011.1· CR 8 (1958), 108· πρβ. SEG XXXVIII 410 (RE (18)· Supplbd. 11 (-)·Berve 1926, 135) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
263