Ἀλκισθένης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀλκ̣ισθένε̄ς (5ος αι. π.Χ., Άργος), Ἀλκιστένης (3ος αι. π.Χ., Αθήνα) 

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Χαλκιδική-Άφυτος) ;351 π.Χ., Τουλουμάκος & Σβέρκος 2001, 80-81, αρ. 22 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
35