Ἀρχέδημος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀρχέδε̄μος (5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Ἀρχέδεμος (5ος αι. π.Χ., Εύβοια)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 2ος-3ος αι. μ.Χ., BCH 24 (1900), 313-314 (= Pilhofer 22) (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) π. 266 π.Χ., IG XII.9.1187. 37 (3) π. 230-200 π.Χ., BCH 45 (1921), 17III.66 (4) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) Οικονόμος 1915, αρ. 3 (5) Μακεδονία (Χαλκιδική-Άφυτος) ;351 π.Χ., Τουλουμάκος & Σβέρκος 2001, 80-81, αρ. 21

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
111