Ἐπιχάρης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἐπιχάρε̄ς (6ος/5ος αι. π.Χ., Θήβα, Μένδη / 5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Epichares (1ος αι. μ.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
6ος/5ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βισαλτία-Τράγιλος) ;4ος αι. π.Χ., Καφταντζής 532 (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) μετά το 357 π.Χ., Hatzopoulos 1991, 34 αρ. 6.10 (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Δίκαια) π. 365-359 π.Χ., Βουτυράς & Σισμανίδης 2007  στ. 53  (4-5) Μακεδονία (Ορεστίδα-Βαττυναίοι) 192 μ.Χ., EAM 186III.58, 59  (6) Μακεδονία (Χαλκιδική-Άφυτος) ;351 π.Χ., Τουλουμάκος & Σβέρκος 2001, 180-181, 25  (7) Μακεδονία (Χαλκιδική-Μένδη) 6ος/5ος αι. π.Χ.,  SEG XLVI 769 D  (8) Μακεδονία (Χαλκιδική- Όλυνθος) ;350 π.Χ., TAPA 62 (1931), 43 αρ. 2.10 (SEG XLVII 922) (9) 3ος αι. π.Χ., IG XII.8.116  (10) Μακεδονία (Χαλκιδική- Ποτίδαια, Κασσάνδρεία;) 4ος αι. π.Χ.,  TAPA 69 (1938), 59 αρ. 12

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
149