Οβλόστιοι

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Ἀντίγονος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἀλεξάνδρα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἀντιγένης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Μᾶρκος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Εὐτυχιανός Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ὀρφεύς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λούκιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Φλαουΐα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἰουλιανή Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ζώσιμος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Subscribe to Οβλόστιοι